Tag Archives: เซี่ยงไฮ้

china-shanghai-1920x1200-(1)
40,900.- ฿

เที่ยว 2 มหานครปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 7 วัน 5 คืน BY TG

40,900.- ฿
ปักกิ่ง 4 มรดกโลก พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน“อี้เหอหยวน” หอฟ้าเทียนถาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตลาดรัสเซีย สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง 3D MAGIC ART SPACE มหัศจรรย์แห่ง 3 มิติ สถานที่เที่ยวใหม่ล่าสุด เซี่ยงไฮ้ หอไข่มุก หาดไหว้ธานใหม่ ถนนนานกิง ชม 2 โชว์อลังการ กายกรรมปักกิ่งอ่อนช้อยสวยงาม + โชว์อีร่า โชว์ที่ดีที่สุดของเมืองจีน มื้อพิเศษ เป็ดปักกิ่ง , สุกี้มองโกล , ไก่แดงเหรียญทอง , เสี่ยวหลงเปา , บุฟเฟต์โกลเดนท์จากัวร์ เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าปักกิ่ง>>>บินออกเซี่ยงไฮ้
วันที่ : 10-16, 11-17 เมษายน 2557
Beijing_Snow_World_Ski_Resort
20,999.- ฿

เซี่ยงไฮ้ เล่นสกีหิมะที่…สกีเซ็นเตอร์ต้าหมิงซาน 6 วัน 5 คืน

20,999.- ฿
สกีเซ็นเตอร์ ยอดเขาต้าหมิงซาน สูง 1,200 เมตร เป็นลานสกีกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในเขตเซี่ยงไฮ้ ทางเล่นสกียาว 800 เมตร กว้าง 60 เมตร (รวมค่าเล่นสกี+อุปกรณ์เครื่องเล่น 1 ชม.) ขึ้นหอไข่มุก ชั้นคริสตัล ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งประวัติศาสตร์เซี่ยงไฮ้ Wallstreet Asia อีร่าโชว์ โชว์ที่ดีที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ บุฟเฟต์นานาชาติภ.โกลเด้นท์ จากัวร์
วันที่ : 10-15 , 18-23 ม.ค. , 15-20 , 19-24 , 27 ก.พ.-4 มี.ค. , 7-12 มี.ค. 57

วัดพระหยกขาว

วัดพระหยกขาว ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้