Tag Archives: วัดผู่จี้

IMG_1567
32,900.- ฿

สัมผัส 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ผู่ถ่อซาน 7 วัน 5 คืน

32,900.- ฿
พิเศษ..สัมผัสรถไฟความเร็วสูง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่เกาะผูถ่อซาน..เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง กำแพงเมืองจีน จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ : 26 ธ.ค. 56 – 01 ม.ค. 57
1297412898
26,900.- ฿

เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน (ค้างเกาะ)-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน

26,900.- ฿
นอนค้างเกาะ 1 คืน จุใจไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดผู่จี๋ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่ม่วง หนานไห่กวนอิม วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ อลังการโชว์ที่สวยที่สุดในประเทศจีน อีร่าโชว์ ครบรส อลังการโชว์ราตรีแห่งหังโจว
วันที่ : 7-12 , 15-20 , 27 มี.ค.-1 เม.ย. 57