Tag Archives: พระราชวังต้องห้าม

IMG_1567
32,900.- ฿

สัมผัส 2 มหานคร เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ผู่ถ่อซาน 7 วัน 5 คืน

32,900.- ฿
พิเศษ..สัมผัสรถไฟความเร็วสูง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่เกาะผูถ่อซาน..เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ถนนนานกิง กำแพงเมืองจีน จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ : 26 ธ.ค. 56 – 01 ม.ค. 57