Tag Archives: พระพุทธรูปปรางค์ประทานพร

1297412898
26,900.- ฿

เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน (ค้างเกาะ)-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน

26,900.- ฿
นอนค้างเกาะ 1 คืน จุใจไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดผู่จี๋ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่ม่วง หนานไห่กวนอิม วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ อลังการโชว์ที่สวยที่สุดในประเทศจีน อีร่าโชว์ ครบรส อลังการโชว์ราตรีแห่งหังโจว
วันที่ : 7-12 , 15-20 , 27 มี.ค.-1 เม.ย. 57
200711112021315638

วีดีโอท่องเที่ยวพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน อู๋ซี จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปรางค์ประทานพรที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศจีน โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้
200711112021315638

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปรางค์ประทาน ที่อยู่วัดหลิงซานเป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้าบริเวณด้านล่างมีจำลองรูปฝ่ามือขององค์หลวงพ่อโตขนาดเท่าองค์ใหญ่