Tag Archives: ทัวร์เซี่ยงไฮ้ผู่ถ่อซาน

1297412898
26,900.- ฿

เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน (ค้างเกาะ)-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน

26,900.- ฿
นอนค้างเกาะ 1 คืน จุใจไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดผู่จี๋ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่ม่วง หนานไห่กวนอิม วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ อลังการโชว์ที่สวยที่สุดในประเทศจีน อีร่าโชว์ ครบรส อลังการโชว์ราตรีแห่งหังโจว
วันที่ : 7-12 , 15-20 , 27 มี.ค.-1 เม.ย. 57

ผู่ถ่อซาน

ผู่ถ่อซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ไม่ควรพลาด ผู่ถ่อซาน ในทางพุทธศาสนานิกายมหายานพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีมากมายดั่งเม็ดทรายในมหานที พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า