สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

2011091806-Shanghai-Maglev-3

รถไฟพลังแม่เหล็ก เซี่ยงไฮ้

รถไฟแม่เหล็ก เมืองเซี่ยงไฮ้ ถือว่าเป็นรถไฟแม่เหล็ก ที่วิ่งด้วยความเร็ว 430 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นับได้ว่้า เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของเซี่ยงไฮ้ รถไฟแม่เหล็ก สร้างเมื่อช่วงเดือน มีนาคม ปี 2001
photo-5512-21-04-06-16-55-38

ตลาดเฉินหวังเหมียว

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ตลาดร้อยปีของเมืองเซี่ยงไฮ้ ลักษณะอาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงได้มีการออกแบบแต่งเติมสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน
china-shanghai-1920x1200-(1)

หอไข่มุกตะวันออก เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุกตะวันออก เป็นหอที่ตั้งอยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมืองใหม่ ของนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทางตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเต็มไปด้วยตึกระฟ้า อันงดงามของเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกตะวันออกแห่งนี้ยังเป็นที่ทำการของสถานีโทรทัศน์อีกด้วย
DSC08886b

ถนนตัว หลุน ลู่ เซี่ยงไฮ้

ถนนตัว หลุน ลู่ (Duolun Lu) จัดได้ว่าเป็นถนนแห่งสายวัฒนธรรมของเมืองเซี่ยงไฮ้และรับประกันความประทับใจเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส ถนนแห่งสายวัฒนธรรมนี้จะพานักท่องเที่ยวไปย้อนเวลากลับไปในช่วงค.ศ. 1930
9757796963_e8f0f883c6_z

แม่น้ำหวงผู่ เซี่ยงไฮ้

แม่น้ำหวงผู่ Huangpu river เป็นเส้นทางแม่น้ำ และเป็นเส้นทางเดินเรือหลักการพาณิชย์ ของมหานครเซี่ยงไฮ้ อันคดเคี้ยว ไหลจากปากแม่น้ำแยงซี ในเมืองอู๋ซ่ง ไปยังทะเลจีนตะวันออก ยาว 71 ไมล์ และ กว้าง 0.25 ไมล์ และลึก 30 ฟุต โดยเฉลี่ย
cb7b211d5fd4a85098e5_9

ถนนนานกิง หรือ นานกิงลู่

ถนนนานกิง หรือ นานกิงลู่“ถนนนานกิงลู่” ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งสตรีทหรือถนนคนเดิน ถนนนานกิงแห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่ และไม่เคยหลับใหลเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งที่ต้องแวะหากได้มีโอกาสมายังเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้
200711112021315638

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ วัดหลิงซาน

พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปรางค์ประทาน ที่อยู่วัดหลิงซานเป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้าบริเวณด้านล่างมีจำลองรูปฝ่ามือขององค์หลวงพ่อโตขนาดเท่าองค์ใหญ่
shanghai-museum

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้

ภายนอกออกแบบเป็นลักษณะโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน

วัดพระหยกขาว

วัดพระหยกขาว ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้

ผู่ถ่อซาน

ผู่ถ่อซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ไม่ควรพลาด ผู่ถ่อซาน ในทางพุทธศาสนานิกายมหายานพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มีมากมายดั่งเม็ดทรายในมหานที พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า